Contact

Vogelwerkgroep Gemert

Bestuur VWG Gemert

Arno Teunissen, voorzitter
Martin Vink, vice-voorzitter/penningmeester
Arnoud Martens, secretaris
Hans van Melis, penningmeester
Christ van de Broek, lid
Martin Manders, lid

Bezoekadres:
Natuurcentrum de Specht
Strijbosscheweg 51
5423 SX Handel
telefoon 0492  325021

www.vwggemert.nl
info@vwggemert.nl

Bankrekeningnummer
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0364 9940 61
t.n.v. Vogelwerkgroep Gemert

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@vwggemert.nl.