Contact

Vogelwerkgroep Gemert

 

Bestuur VWG Gemert

Arno Teunissen, voorzitter
Martin Vink, vice-voorzitter
Arnoud Martens, secretaris
Christ van de Broek, penningmeester
Martin Manders, lid
Hans van Melis, lid

Bezoekadres:
Natuurcentrum de Specht
Strijbosscheweg 51
5423 SX Handel
telefoon 0492  325021

www.vwggemert.nl
info@vwggemert.nl

 

Bankrekeningnummer
BIC: RABONL2U
IBAN: NL61RABO0155098950
t.n.v. Vogelwerkgroep Gemert

 

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@vwggemert.nl.