Back in town : kleine plevier

Back in town : kleinKleine plevieren11e plevier!!

Ze zijn weer terug, de kleine pleviertjes! Je zou bijna kunnen spreken over “onze” kleine pleviertjes. Meer dan een maand eerder dan het jaar van hun eerste broedsel in 2012 zijn ze weer neergestreken op een braakliggend industrieterreintje.
Er is daar nu echter veel meer activiteit dan de laatste 2 jaar. Vorig jaar is het broedsel mislukt en helaas zijn ook nu de vooruitzichten niet zo geweldig. Het is – zo vrezen we – rondom de plek, die ze gekozen hebben om hun nestkuiltje te maken , eigenlijk te druk. Desondanks is het eerste eitje al gelegd!! We houden ons hart vast, we blijven duimen en hopen op een goede afloop.
Het zij deze dappere doorzettertjes gegund!!