Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvangerBonte vliegenvanger11
De bonte vliegenvanger is een kleine zangvogel en heeft een sterke opmars gemaakt in ons land. Enkele decennia geleden was de bonte vliegenvanger nog een zelden in Nederland geziene vogel, tegenwoordig is deze tweekleurige verschijning op veel plekken te bewonderen. Bijna alle bonte vliegenvangers broeden in nestkasten, slechts een klein aantal bewoont natuurlijke boomholten. De bonte vliegenvanger komt vooral voor in de oostelijke helft van het land met een hoge concentratie op de Veluwe. Vanaf een vaste zitpost in een rechtopzittende houding maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht.

Bonte vliegenvangers zijn holenbroeders die graag gebruik maken van nestkasten. Maar ook natuurlijke nestgelegenheid zoals verlaten spechtennesten, wordt graag gebruikt. De bonte vliegenvanger wordt vooral aangetroffen in loof- en gemengde bossen met open plekken. Het vrouwtje broedt de eieren uit Het mannetje voert het broedende vrouwtje onregelmatig en soms helemaal niet, vooral niet, als het mannetje een tweede territorium heeft waar een ander vrouwtje begonnen is met eieren leggen. Het mannetje voert wel de jongen in het eerste nest en pas als die uitgevlogen zijn komen de overgebleven jongen van het tweede nest aan de beurt. Eind juni of begin juli worden de nesten verlaten.