Boomvalkongeluk met een happy end

BoomvalkwwBoomvalkongeluk met een happy end

Een boomvalk heeft lange, puntige, sikkelvormige vleugels en een vrij korte staart. Hij is een heel sierlijke vogel, die hoog in de lucht nog wel eens voor een gierzwaluw wordt aangezien. Hij vangt in de vlucht kleine vogels zoals huiszwaluwen en boerenzwaluwen en ook grotere insecten als libellen en kevers. Op zijn beurt is hij een zeer gewilde prooi van de havik. Hij is bij ons een niet veel voorkomende verschijning en is in Nederland een schaarse broedvogel. Als nest gebruikt hij graag verlaten kraaiennesten in hoogspanningsmasten. In september vertrekt hij naar tropisch Afrika om in april weer terug te keren. Het boomvalkje op de foto was tegen een raam gevlogen en heeft het een paar dagen zwaar gehad. Na drie dagen begon de valk weer te eten en na vijf dagen was ze weer voldoende opgeknapt en is ze weer los gelaten in de vrije natuur.