Een Carnavalsvogelaar

Houtsnipa1602MMEen Carnavalsvogelaar…….

Terwijl tijdens de verschillende Carnavalsoptochten in onze regio de toeschouwers zich stonden te vergapen aan allerlei vreemde vogels, toog onze fotograaf Martin Manders het veld in op zoek naar echte vogels. En niet voor niets, hij slaagde er bij de Stippelberg in een paar prachtige foto’s te schieten van niet algemeen en veel voorkomende vogels, namelijk de houtsnip en de kruisbek.

De houtsnip, een 33 tot 38 cm lange vogel, is de grootste snipachtige van Nederland. Hij leeft een schuw en stil leven. Tot op het laatste moment blijft hij zitten, om dan opeens vlak voor de voeten op te schieten en met grote haken weg te vliegen. Hij laat zich niet
vaak zien of horen, alleen tijdens het broedseizoen komt hij wat vaker tevoorschijn, ook tijdens de schemering en ’s nachts. Het voedsel bestaat uit insecten, wormen, rupsen en sprinkhanen. Hij is bijzonder goed gecamoufleerd. Zittend op de bosbodem is de vogel nauwelijks te onderscheiden van gevallen blad en boombast. Deze camouflage helpt echter niet wanneer de vogel vliegt. Daar heeft de houtsnip echter ook iets op gevonden; ze worden pas een beetje actief, wanneer de schemering inzet. Tegen een donker wordende avondlucht kan het bolle silhouet van een houtsnip nog wel eens gezien worden. In het voorjaar, wanneer baltsende mannetjes lange vluchten maken, is de trefkans het grootst in de buurt van vochtige loofbossen met open plekken.Kruisbeka

De kruisbek is een grote, krachtige vink, die het gemakkelijkste herkenbaar is aan zijn snavel : de bovenste en onderste snavel kruisen elkaar. Zo’n snavel is wel een uiterst effectief gereedschap om zaden uit dennen- en sparappels te halen, Hij maakt met zijn haaksnavel de dennenappels open en haalt de zaden er dan met zijn tong uit. De kruisbek moet wel veel drinken om de zaden goed te kunnen verteren en is daarom ook vaak te zien bij waterplassen op de grond. Ze houden zich vaak op in groepen. Bij de kruisbek hebben het mannetje en het vrouwtje een verschillende kleur, maar lijken verder wel op elkaar. Het mannetje heeft een steenrode kleur, terwijl het verenkleed van het vrouwtje grijsgroen is. Ze hebben een golvende vlucht.