Gekooide sperwer

Sperwer in kalverstalc

Gekooide sperwer
Vorige week kreeg de VWG Gemert in de persoon van Martin Manders een telefoontje, dat er in een mestkalverenschuur in De Mortel een sperwer zat en of hij daar een oplossing voor wist.   
Het bleek geen eenvoudige opgave te zijn, maar na een paar vergeefse pogingen met o.a. een witte muis lukte het toch om de sperwer in een vangkooi te krijgen.
Wellicht niet tot grote opluchting van de sperwer zelf, maar die wist toen nog niet, dat hij zijn vrijheid weer snel terug zou krijgen.
Daarmee was niet alleen de sperwer geholpen, maar ook de boer en zijn kalfjes. Bovendien kan de sperwer nu in alle vrijheid zijn hachelijk avontuur doorvertellen, want dankzij de VWG Gemert en de boer kent zijn avontuur een happy end. Op de foto weet hij nog niet, dat hij maar een
paar seconden voor zijn vrijlating staat en weer als een prachtige vrije vogel van het luchtruim gebruik kan maken.