Gemert-Bakel gierzwaluwvriendelijk?

Gemert-Bakel gierzwaluwvriendelijk?

Geplaatst op: 21/07/2011

GierzwaluwenGEMERT – Deze vraag zou eigenlijk alleen te beantwoorden zijn door de gierzwaluwen zelf. Maar al zou Gemert-Bakel niet de meest gierzwaluwvriendelijke gemeente van Nederland zijn, als er op het gebied van gierzwaluwprojecten een compliment uitgedeeld zou moeten worden, zou het samenwerkingsverband, zoals dat in de gemeente Gemert-Bakel bestaat tussen de gemeente, stichting Goed Wonen, de afdeling Bouw van het Commanderijcollege, lokale bouwondernemingen en de Vogelwerkgroepen wellicht een goede kans maken. Lees meer »

De gierzwaluw, een bedreigde vogelsoort, komt als voorbode van de zomer eind april / begin mei in Nederland aan en verlaat het land weer begin augustus. Deze ‘100 dagen vogel’ moet in deze drie maanden een nestplaats zoeken, een nestje maken, twee à drie eieren leggen, eieren uitbroeden en jongen grootbrengen die de rest van hun leven praktisch alleen maar vliegend doorbrengen. Een geweldige klus dus, waarbij ze eigenlijk geen tijd verloren kunnen laten gaan met bijvoorbeeld het zoeken naar een goede nestplaats. Dat zoeken werd steeds meer een probleem, omdat in Nederland meer en meer alle kieren en gaten in muren en tussen dakpannen dichtgemaakt werden. Isolatie vierde hoogtij.

Nestruimtes Doonheide
GierzwaluwnestkastNieuwe woonruimte voor de gierzwaluwen was dus dringend gewenst en daarvoor moet je bij specialisten zijn, te weten gemeente, woningbouwvereniging en bouwwereld. Door de Vogelwerkgroepen van Gemert en Bakel waren al vele houten nestkasten opgehangen, waar de gierzwaluw dankbaar van profiteerde. Maar door het opzetten van gierzwaluwprojecten sinds 2006 in nieuw te bouwen wijken, geraakte alles in een stroomversnelling. Men ging werken met inbouwnestkasten, duurzaam van aard en in elk nieuwbouwplan onopvallend in te passen. Simpel gezegd komt het op het volgende neer: de vogelwerkgroep tekent de nestplaatsen in, de gemeente en het Commanderij College zorgen voor de inbouwnestkasten en Goed Wonen zorgt voor de nodige huizen.

Oliemolen
Na het project Doonheide wordt in Gemert de komende jaren het nieuwe plan Oliemolen gerealiseerd. Daarin worden niet minder dan 150 nestkasten ingemetseld, waardoor het totaal aantal nestkasten in de gemeente Gemert-Bakel naar de 900 gaat. Dat al die moeite op prijs gesteld wordt, blijkt wel uit het feit, dat de gierzwaluwen er soms eerder wonen dan de nieuwe bewoners zelf. En die bewoners reageren vaak verrast en enthousiast en voelen zich bevoorrecht met hun gevederde huisgenoten, die trouw elk jaar weer terugkomen en geen enkele overlast geven.

Compliment voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt en dat er door dit samenwerkingsverband nog vele gierzwaluwprojecten en/of andere vogelbeschermingsprojecten in de gemeente Gemert-Bakel mogen volgen.