Hoera, hoera, hoera

Hoera, hoera,hoera

Ze zijn weer in het land!! Hoewel één zwaluw volgens het spreekwoord geen zomer maakt, zijn we toch blij, dat we kunnen melden dat gisteren – 3 april – de eerste boerenzwaluw van het jaar gespot is door Martin Manders en wel op de Doonheide in Gemert. 
De komende dagen/weken zullen er ongetwijfeld veel meer volgen oftewel : het zwaluwseizoen 2012 is begonnen!!