Iets positiefs in de crisis

De positieve kant van de economische stagnatie.

Door de gevolgen van het haperen van onze economie zijn er in onze gemeente diverse stukkKleine_plevier_wwen bouwrijp gemaakte grond, die voorlopig nog even braak zullen blijven liggen. Vanuit financieel oogpunt gezien een ongewenste situatie, maar er zit ook een positieve kant aan.
De braakliggende grond wordt langzaam maar zeker weer overgenomen door de natuur. In de wat lager gelegen delen blijven plassen water staan, vele pionierplanten vormen de eerste bodembedekking, en de interesse van de eerste dieren wordt hiermee gewekt.
Leden van de vogelwerkgroep volgen deze ontwikkeling op de voet en hebben al vele mooie waarnemingen gedaan.
Aan het einde van de afgelopen winter en het begin van het voorjaar zagen we, dat diverse doortrekkende vogels gebruik maakten van deze locaties. Zo hebben we soorten gezien als: tureluur, witgatje en bontbekplevier. In het broedseizoen zijn het soorten als patrijs, kievit, kwartel,witte kwikstaart, gele kwikstaart en kleine plevier, die er hun jongen groot brengen. Doordat er op deze plaatsen niet wordt gemaaid, zorgen zaaddragende planten in de herfst en winter voor voedsel en beschutting. In die periode zijn soorten als groenling, kneu, putter, geelgors en rietgors veel geziene gasten. Ook havik, sperwer en torenvalk pikken hun graantje mee.
Elk nadeel heeft zijn voordeel zou je kunnen zeggen en zolang er niet gebouwd gaat worden, kunnen liefhebbers vanaf de verlaten geasfalteerde wegen nog veel moois bewonderen.

Op de foto een kleine plevier met jongen.