Kindekens Jezus in de stal!

Kindekens patrijs in de stal!Patrijzen in stalbb

In deze dagen voor Kerstmis staat d.m.v. het bekende kerstverhaal een ouderwetse schuur/stal in het middelpunt van de belangstelling. Door de moderne stallenbouw zou je bijna vergeten dat er gelukkig nog steeds zulke schuren/stallen bestaan. En net als een paar duizend jaar geleden is dat maar goed ook, want op deze manier kunnen zij onderdak bieden aan iedereen, die min of meer ontheemd en dakloos is. Want net zoals Jozef, Maria en het kindeke Jezus een onderdak en bescherming vonden in een stal, zo vonden deze patrijzen dat deze dagen voor Kerstmis 2015 ook. Het kerstverhaal geprojecteerd vanuit Bethlehem in de Vrije Heerlijckheid Gemert. Symbolischer kan het eigenlijk niet. 

En Felix Timmermans – de schrijver van “Het Kindeken Jezus in Vlaanderen” waarin het Kerstgebeuren zich voor de eerste keer niet in Bethlehem maar in Vlaanderen afspeelde – zal het ongetwijfeld vanuit de hoge hemel allemaal goedkeurend bekeken hebben.