Laat ze maar komen….

Zwaluwplankjesa

 

 

 

Laat ze maar komen….

Nu de eerste boerenzwaluwen weer teruggekeerd zijn in Nederland, worden de inspanningen van VWG Gemert voor de uitbreiding van hun nestgelegenheid hopelijk door hen op waarde geschat. Enkele weken geleden hebben leden van de VWG in een koeienstal in het Paradijs in Elsendorp de nestgelegenheid voor de boerenzwaluw verbeterd door het aanbrengen van nestplankjes in de vorm van een gekantelde U tegen de gordingen van de stal.
Het onderste plankje is bedoeld als steun voor het bouwen van een nest en het bovenplankje zorgt voor bescherming van de vogeltjes tegen te grote hitte en/of een koude luchtstroom.
Op de foto is Frans Wijn van de vogelwerkgroep bezig met het vastschroeven van zo’n plankje. In totaal zijn er een 40-tal van zulke zwaluwplankjes bij veehouder Gerrits geplaatst.
En nu maar afwachten en hopen op een dank-je-wel van de boerenzwaluwen, doordat ze er flink gebruik van gaan maken.