Nieuw gierzwaluwenproject

Nieuw gierzwaluwenproject

Na een eerder uitgevoerd gierzwaluwenproject binnen de gemeente Gemert waarbij 350 nestkasten zijn gerealiseerd in nieuwbouwprojecten zal dit jaar wederom nestkasten worden geplaatst voor deze kwetsbare vogelsoort. Door de VWG Gemert zijn eerder al 400 houten nestkasten geplaatst

I.s.m. de gemeente Gemert, stichting Goed Wonen en lokale bouwbedrijven zullen er nu 150 nestkasten ingemetseld worden. Door de goede samenwerking en financiele ondersteuning van voornoemde partijen krijgt de gierzwaluw weer meer nestgelegenheid in de moderne woningbouw. Daar waar o.a. oude dakpannen vervangen worden door moderne goed sluitende sneldek betonpannen zijn deze vervangende nestplaatsen van essentieel belang om deze vogelsoort te behouden in onze leef- en woonomgeving.