Oeverzwaluwwand

Oeverzwaluwwand op bedrijventerrein WolfsvWandaeld

Op bedrijventerrein Wolfsveld is een oeverzwaluwenwand graliseerd. Deze kwam in beeld, nadat vorig jaar een kolonie oeverzwaluwen zich gevestigd had in een berg zand bij de waterpartij daar. Door omstandigheden is deze broedkolonie vorig jaar goeddeels verloren gegaan, maar dit was wel voor de gemeente aanleiding om te bekijken, of er gelden vrijgemaakt konden worden om door middel van een kunstmatige wand de oeverzwaluwen dit jaar – en volgende jaren- toch een veilig en gastvrij onderkomen in onze gemeente aan te kunnen bieden.

De oeverzwaluw overwintert in Afrika, is een koloniebroeder en moet met zijn pootjes zijn nestholte kunnen uitgraven in een steile, zanderige wand. Door menselijk ingrijpen zijn helaas veel van die mogelijke broedplaatsen verdwenen en moeten de oeverzwaluwen ieder jaar weer opnieuw geschikte nestplaatsen gaan zoeken. VWG Gemert en de gemeente willen de vogeltjes hierbij een handje helpen en wel door de aanleg van een kunstwand met 72 nestgaten, waarin ze hun 60 – 90 cm diepe nestgangen kunnen graven.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de oeverzwaluwen half april bij hun terugkeer in ons land en met name in Gemert terecht in een prachtige en veilige broedgelegenheid. Ze bedanken dan door hun aanwezigheid iedereen voor de gedane moeite en inspanningen en als de omgeving meewerkt kunnen we dan nog jarenlang genieten van deze prachtige insectenjagers.