Ook de middelste is betrapt…..

Middelste Bonte Spechtaaa.JPGOok de middelste is betrapt…

Na de kleine bonte specht, de grote bonte specht, de groene en de zwarte specht is nu ook de middelste bonte specht in ons werkgebied door Martin Manders gefotografeerd in het kader van : “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.”

De middelste bonte specht is in opmars in Neder-land. Maar het is nog steeds de zeldzaamste specht in vergelijking tot de grote en kleine bonte specht. Hij is vooral in Oost- en Zuid-Nederland te zien. De middelste bonte specht houdt van oud eikenbos. Hij lijkt op de grote bonte specht maar iets kleiner.

Hij roffelt zelden en maar twee-drie keer kort achter elkaar. Hij gebruikt vooral zijn zang om zijn territorium af te bakenen. Het mannetje en het vrouwtje hebben vrijwel hetzelfde uiterlijk. Hij foerageert voornamelijk in de toppen van bomen met een ruwe bast. Hier voedt hij zich voornamelijk met insecten en boomsappen. Hij leeft vooral in oude loofbossen, met name in bossen met veel eiken. Het is een is een dagactieve vogel, maar is minder actief bij slechte weersomstandigheden. Hij houdt zich bij voorkeur op in de middelste en bovenste vegetatielagen van loofbomen. Hierdoor is hij relatief moeilijk te ontdekken,wanneer een boom blad draagt.

Hij is een standvogel die zelden van territorium verhuist. Hij overwintert in zijn broedgebied. In strenge winters vergroot de middelste bonte specht meestal zijn foerageerterritorium en kan dan ook in parken of op voederplaatsen worden aangetroffen.

Al met al een prachtige aanvulling op “ons” spechtenbestand!