Paapje

PaapjeMMwwwPaapje

Opnieuw een bijzondere waarneming op een stuk braakliggend industrieterrein in Gemert! Een paapje is niet een veelgeziene gast in ons werkgebied, vandaar deze toch wel opmerkelijke foto. Vroeger was het paapje een algemeen voorkomende vogel in ons land, maar door de ontwikkelingen in het landschap begon het aantal broedparen te dalen. Telde men In 1960 nog 3000 tot 4000 broedpaartjes, in 2007 was het aantal gedaald tot ongeveer 600. Vandaar dat het paapje sinds 2004 voorkomt op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. De vogelaars onder ons zijn maar wat in hun schik met het “kraken” van toekomstige industrieterreinen door de vogels. Het zorgt steeds weer voor bijzondere waarnemingen.