Patrijzenproject Jan Staal

Patrijzenproject door JPatrijsaaan Staal

In 2013 werd in het kader van het Jaar van de Patrijs in ons werkgebied begonnen met een ‘Sovon’-telgebied. In dat jaar werden de patrijzen geteld, maar werden er ook enkele gevangen, geringd en een deel voorzien van een vleugelmerk om gegevens te verzamelen.

In 2014 werden met sponsoring van de vogelwerkgroep twee gevangen patrijshanen van een zender voorzien. Eén zender functioneerde niet naar behoren en werd verwijderd. De andere werd vrijwel dagelijks gevolgd. Deze vogel was samen met zijn hen gevangen en zij kwamen tot broeden op ongeveer 200 meter van de vangplek.

Het nest werd gevonden in een slootrand tussen de Keizersberg en een perceel gerst (bestemd voor veevoer). Nu werd vrijwel dagelijks het nest in de gaten gehouden. Op 8 juni kwamen de kuikens uit. Van 17 eieren waren er 13 bevrucht en uitgekomen.

Ongeveer 3 weken verbleven ouders en kuikens in het gerstveld. Met de landbouwer werden afspraken gemaakt. Hij was erg bereidwillig om ons tijdens het maaien te ondersteunen, zodat ouders en kuikens niets zou overkomen. Op 1 juni jl. werd het veld zodanig gemaaid, dat de ouders en kuikens en nog twee volwassen patrijzen konden wegkomen. En nu maar hopen, dat de kuikens hun eerste jaar/winter zullen overleven.