Vale gierzwaluw

VG2aVG1

Vale gierzwaluw
Vanmorgen spotte Martin Manders deze bijzondere vogel bij de Coxse Hoeve. Een vale gierzwaluw is net zo groot als een gewone gierzwaluw, waar hij verder sterk op lijkt. De vale gierzwaluw is meer bruin dan donkergrijs, de vleugels en kop zijn wat breder, hij heeft een kortere staart en de vuilgrijze keelvlek is iets groter dan bij de gewone gierzwaluw.. Verder vliegt de vogel een tikkeltje anders, met langzamere vleugelslagen en langere glijpauzes.

De vale gierzwaluw broedt in bijna alle landen rond de Middellandse Zee en overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara. De vogel nestelt in holen in rotswanden, vaak dicht bij zee, maar ook in gebouwen. Als dwaalgast is de soort soms in België en Nederland waarneembaar. De vale gierzwaluw heeft een groot verspreidingsgebied, de populatie is stabiel en daardoor staat de soort niet als kwetsbaar op de Rode Lijst. De vale gierzwaluw zwerft in de herfst soms noordelijker rond, als de gewone gierzwaluw daar al lang vertrokken is en is dan als dwaalgast soms in België en Nederland waarneembaar.
Vandaag dus ook in Gemert!!!