Verplaatsing kerkuilen

Verplaatsing kerkuilen

Op dinsdag 21 juni 2011 controleerden wij weer diverse kerkuilenkasten op mogelijke broedgevallen. Op een zeer succesvolle nestlocatie binnen de gemeente Gemert waren we weer vol verwachting hoeveel jonge uilen er dit jaar weer in de kast aanwezig zouden zijn.
Op deze locatie zijn de kerkuilen al 18 jaar achtereen zeer succesvol en zijn hier al 45 jongen uitgevlogen.

Groot was onze verbazing dat in de veldschuur, daar waar 2 nestkasten hangen, drukke werkzaamheden aan de gang waren. De boer was zijn schuur aan het opruimen en aan het verbouwen. Een grote vrachtwagen stond op het erf en hieruit werden diverse steigermaterialen gelost, de oudste zoon des huizes zag zijn kans schoon en ging in deze prachtig opgeruimde schuur een feestje bouwen ter ere van zijn 18e verjaardag.

Ja en wat nu? Gaan we de boer aanspreken op de Flora- en Faunawet, nee dat zou averechts werken. Zouden wij de eigenaren van nestplaatsen beperken in hun handelen en werkzaamheden op hun erf dan hadden wij nooit zoveel kerk- en steenuilenkasten kunnen plaatsen binnen de gemeente Gemert. Inmiddels hangen er nu 80 kerkuil en 45 steenuilkasten waar al vele jongen zijn uitgevlogen.
Goede voorlichting en wederzijds begrip is hierin heel belangrijk en dit komt de uilen dan weer ten goede.

In de nestkast troffen wij vier jonge kerkuilen aan van tussen de 5 en 6 weken oud. De oudste zoon was met een aantal vrienden druk bezig om de feestverlichting, geluidsboxen en professionele bar incl. dansvloer verder gestalte te geven tot in de nachtelijke uren. Woensdag en donderdagavond e.e.a. verder perfectioneren en natuurlijk proef draaien. Vrijdagavond zou het grote feest plaatsvinden en ook wij waren van harte welkom. U raadt het al zaterdag the day after, zondag afbreken en maandag zou de rust in de veldschuur wederkeren. Dan ook nog de kortste donkere nachten van het jaar en wij zagen de bui letterlijk en figuurlijk al hangen, want slecht weer werd het ook nog.

BoomkastWij waren het er al snel over eens dat de jonge uilen dit niet zouden overleven en besloten een tijdelijke nestkast te plaatsen in de houtwal die aansluit op de veldschuur. Op 100 mtr. afstand werd een geschikte eik gevonden waar wij de in allerhaast opgehaalde nestkast gingen plaatsen.
Inmiddels werd het al aardig donker en hing de kast tegen 23:00 uur goed en stevig genoeg in de boom. Snel een betonplex plaat er bovenop tegen de te verwachtte hevige regenval en de 4 jonge uilen konden hun nieuwe intrek innemen. Tijdens de verplaatsing reageerden één van de ouders op het geblaas van de jonge uilen en hadden wij goede hoop dat de nieuwe tijdelijke locatie snel zou worden ontdekt.

Twee dagen later zijn we ’s avonds om 23:00 het zandpad naast de houtwal ingelopen en op 75 mtr. afstand hoorden wij de jongen al blazen en lieten beide oudervogels hun alarmroep horen. Dat was een goed teken, operatie geslaagd maar wat doen we na het feest, uilen terugplaatsen?
Nee dat leek ons geen goede keuze, weer een verstoring met mogelijk het alsnog verlaten van de jongen. Woensdagavond 29 juni om 19:00 uur hebben wij de 4 jonge uilen in blakende gezondheid geringd. Inmiddels nu 6 tot ruim 7 weken oud en over 1 a 2 weken allemaal uitgevlogen. De 2 nestkasten in de veldschuur zijn inmiddels weer toegankelijk en over enkele weken zullen wij de boomkast verwijderen.

De boerenzoon heeft een geweldig feest gehad, de veldschuur is weer opgeruimd en opgeknapt, 4 uitgevlogen jongen en de kerkuilen kunnen de komende 18 jaar weer ongestoord gebruikmaken van de veldschuur. Uhhhh ze hebben nog 2 kinderen………….

Meer foto’s zijn te zien in het fotoalbum.