Vrijwilligersdag Beleef de lente 2013

S2aw

Vrijwilligersdag Beleef de lente

Afgelopen zaterdag 11 mei was de vrijwilligersdag van de medewerkers van BDL in natuurcentrum de Specht in Handel. Deze medewerkers maken het allemaal samen mogelijk, dat iedereen kan genieten van de beelden van de nestperikelen van de verschillende vogelsoorten. VWG Gemert en de Vogelbescherming Nederland willen door middel van deze vrijwilligersdag al deze mensen bedanken voor hun belangeloze inzet voor de slechtvalken en BDL2013. De dag begon met een bijeenkomst in de Specht waarop o.a. dierenarts Caroline Hommers verblijd werd met een kunstwerk (S2) in Amerikaans eikenhout van de hand van Martin Manders vanwege haar geweldige inzet voor de genezing van S2. Ook was er de onthulling van de bekendste slechtvalk van Nederland – S2 – die zo tragisch aan haar einde kwam en nu in opgezette vorm in de Specht te zien is. Na de lunch werd er nog een bezoek gebracht aan de toren in de Mortel, het aangelegde spottersveldje en de omgeving daarvan.