Roofvogels

Roofvogelinventarisatie 2019

Roofvogelinventarisatie is een heel intensieve en tijdrovende bezigheid, die ook nog eens veel deskundigheid vraagt. Daardoor is het zonder goede tips bijna onmogelijk om ons hele werkgebied grondig te inventariseren. Dat is jammer, maar het is nu eenmaal niet anders. En in 2019 speelde dan ook nog tijdgebrek een grote rol. Al met al betekent het niet, dat het slecht gaat met “onze” roofvogels. De aantallen per jaar houden vooral verband met de tijdsinzet om de nesten van dat jaar te zoeken en zeggen minder over het echte aantal broedsels in ons werkgebied.

    
Vogelsoort
2010201120122013201420152016201720182019
Buizerd15 (24)20 (44)11 (23)2 (7)8 (21)12?7 (11)40
Havik6 (12)5  (6)2 (5)3 (9)1 (2)21 (3)3 (6)2
(7)
1
(5)
Sperwer11 (21)15 (30)7 (23)3 (12)5 (11)4?1 (4)00
Boomvalk1 (2)1 (3)001(2)1(3)1(4)1(2)00
Torenvalk11 (45)6 (17)9
(21)
7
(18)
9
37)
12
(40)
11
(42)
7 (35)2
(10)
7
(26)
Slechtvalk1 (3)1 (3)1(0)1(2)1(4)1(4)2(5)2(4)01(3)
Wespendief1 (1)00000000
Meerjarenoverzicht aantal broedgevallen roofvogels (tussen haakjes het aantal jonge vogels)

Slechtvalken De Mortel

Over de slechtvalken op de toren van De Mortel kunnen we dit jaar helaas erg kort zijn; het was een jaar dat voor de slechtvalken alles op rolletjes liep en er weinig verstoringen waren. Er werden dan ook 3 prachtige jonge slechtvalken grootgebracht.

jaartal20092010201120122013201420152016201720182019
Aantal eieren44433445?713
Uitgevlogen jongen43302445403
Meerjarenoverzicht jonge slechtvalken

Torenvalken

Bij het controleren van de 28 nestkasten zijn door Jos Kruysen en Frans Wijn van de werkgroep Torenvalken 7 nestkasten met broedgevallen aangetroffen, Deze 7 broedgevallen leverden toch nog 26 jonge torenvalken op en dat was meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018.

2007200820092010201120122013201420152016201720182019
61562945172118374042351026
Meerjarenoverzicht aantal jonge torenvalken