Roofvogels

Meerjarenoverzicht aantal broedgevallen roofvogels (tussen haakjes het aantal jonge vogels)

 

Vogelsoort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buizerd 10 (16) 15 (24) 20 (44) 11(23) 2(7) 8(21) 12 ? 7(11)
Havik 2 (3) 6 (12) 5 (6) 2(5) 3(9) 1(2) 2 1(3) 3(6)
Sperwer 2 (8) 11 (21) 15 (30) 7(23) 3(12) 5(11) 4 ? 1(4)
Boomvalk 1 (2) 1 (2) 1 (3) 0 0 1(2) 1(3) 1(4) 1(2)
Torenvalk 8 (29) 11 (45) 6 (17) 9(21) 7(18) 9(37) 12(40) 11(42) 7(35)
Slechtvalk 1 (4) 1 (3) 1 (3) 1(0) 1(2) 1(4) 1(4) 2(5) 2(4)
Wespendief 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0
alt

Sperwer

                                                                                        Sperwer