Uilen

UILENWERKGROEP 2018

Resultaten kerkuilen:

    Jaar Eieren Jongen Dode jongen Uitgevlogen Geringd Broedsels
2018 56 36 2 37 36 12
2017 52 44 3 41 36 13
2016 67 52 3 49 39 12
2015 (23) 23 (0) (23) 25 11
2014 100 74 1 73 70 16
2013 12 9 3 9 0 3
2012 28 24 0 24 24 7
2011 33 17 3 14 10 6
2010 31 31 2 29 29 7
2009 10 7 1 6 6 3
2008 31 31 1 30 30 9
2007 63 53 4 49 52 14

 

Resultaten steenuil

Jaar Eieren Jongen Dode jongen Uitgevlogen Geringd Broedsels
2018 120 107 5 102 0 31
2017 113 100 0 100 0 31
2016 101 95 1 94 0 30
2015 (92) 74 (0) (74) 0 29
2014 88 82 1 81 0 22
2013 60 57 0 57 0 18
2012 98 87 2 85 0 24
2011 71 65 0 65 0 18
2010 50 44 0 44 0 13
2009 40 37 1 36 0 12
2008 31 26 0 26 0 8
2007 ? 31 ? 31 0 11

Bosuil

De bosuil is niet bedreigd en daarom neemt de Vogelwerkgroep niet actief beschermingsmaatregelen voor deze soort.