Een kijkje in het hol van …. de slechtvalk!

Zondagmorgen 22 september stonden een veertiental leden van VWG Gemert te trappelen van ongeduld om een kijkje te gaan nemen in de bekendste nestkast van de slechtvalk in Nederland, namelijk die op de “Wortel van De Mortel”. Via Beleef de Lente zijn de beelden van “onze” slechtvalken de hele wereld over gegaan, maar om de kast en de ring  met eigen ogen te kunnen bekijken, is toch wel van een geheel andere orde. Voeg daar nog bij de grote hoogte en het vrije uitzicht over de hele omgeving en dan mag je toch wel spreken over een aparte belevenis. Met de lift naar de 22-ste verdieping, een kijkje nemen in de “technische kast” van waaruit alles geregeld wordt, de camera’s, de nestkast op zich en het zoeken van je eigen huis of bekende punten in de omgeving : alles kwam aan de beurt. En uiteraard speelde bij de een de hoogte waarop – 2x de hoogte van een flinke kerktoren – meer mee dan bij een ander.
En als je dan volgend voorjaar opnieuw naar beelden van de slechtvalk kijkt, kun je vol trots tegen iedereen zeggen : “Daar boven, daar op die toren, daar ben ik geweest”.