Een vooruitziende blik

Foto Peter-Paul van de Ven

Deze vooruitziende blik kwam van Paul Kweens, die – met de hoge waterstand van het voorjaar in zijn achterhoofd – voorstelde om vandaag – 28 oktober 2022 – met droge voeten en met zomerse temperaturen de broedgaten van de twee oeverzwaluwwanden aan de waterbergingsvijvers in Gemert te gaan vullen voor het seizoen 2023. En prima voorstel van Paul en een negental leden van de VWG Gemert begon zo voortvarend aan de klus, dat anderhalf uur later de spullen weer ingepakt konden worden omdat het karwei al geklaard was.
Daarom hoeven jullie ook geen medelijden te hebben met de jongeman op de foto, die er met een onwennig stuk museumgereedschap in zijn hand uitziet, of hij alles alleen heeft moeten doen! Maar hij staat er wel mooi op!
Een kopje koffie na afloop was toch wel op wenselijk geweest. Punt van aandacht voor de volgende keer. Mea culpa!