En daar was ie……..

Zondagmorgen 24 april ging een zevental leden van VWG Gemert op excursie naar de Moerputten bij Den Bosch. Het aantal deelnemers was wat teleurstellend, maar het aantal waarnemingen was verrassend hoog. De excursie was aangekondigd als een weidvogelexcursie, maar het waterrijke gebied herbergt behalve weidevogels ook veel watervogels en struweelvogels. Vandaar dat het aantal waarnemingen opliep tot 54. En dat waren niet zomaar waarnemingen, maar waarnemingen, die in ons gebied niet zo maar gedaan kunnen worden. Als kersen op de taart waren daar de cetis-zanger en het paapje, maar vooral de nachtegaal was een zeer aangename verrassing. Een duidelijk teken, dat het voorjaar nu in alle hevigheid is losgebarsten!