Excursie Moerputten

Op zaterdagochtend 28 december 2019 trokken een negental leden van VWG Gemert naar de naad van Brabant, zoals het gebied rondom Den Bosch ook wel genoemd wordt. In dit waterrijke gebied op de grens van klei en zandgrond ontstaat veel kwelwater. Hier is de laatste jaren veel natuur ontwikkeld.
Onze wandeling ging gedeeltelijk over het oude “halve zolen”- spoorlijntje, dat vroeger de Langstraat met Den Bosch verbond. Veel watervogels zoals kuifeenden, tafekeenden, pijlstaarten, maar op het overloopgebied ook enkele roofvogels. Na afloop met een kop koffie en een “Molensteen”bij de molen Emmain Nieuwkuijksloten we deze leerzame en gezellige ochtend af.