Excursie naar slot Loevestein : een gouden greep!

Zondagmorgen 23 juni vertrokken 14 leden van de VWG Gemert naar slot Loevestein : niet direct voor het slot zelf, maar om rond te struinen in dat typische landschap van graslanden, moeras, grienden en kleine bosjes tussen de Maas en de Waal. Opvallend waren de grote, hoge, dikke opengevallen wilgebomen : een geliefde vogelverblijfplaats.
Vanwege de warmte was het op de duur toch ook wel een vermoeiende dag, maar toen we enkele uurtjes later op het terras aan de koffie zaten, vond iedereen het toch een heel mooie excursie geweest. Maar wat wil je : we hadden in die paar uur 61 verschillende soorten vogels gespot met daaronder soorten als lepelaar, zwarte stern, visdief, blauwborst, krakeend en dit alles onder bijna voortdurende begeleiding van een roepende koekoek.
Maar het hoogtepunt was toch wel, toen we – bijna in één beeld gevangen – een buizerd, een slechtvalk, een zwarte wouw en een zeearend zagen.
Een prachtige voor iedereen, ondanks die natte rug!