Het water lag dwars…

Afgelopen zaterdag 17 februari stonden 11 leden paraat om aan de vogelwerkdag te beginnen. Helaas speelde het overvloedige regenwater van de laatste weken ons parten, zodat we het opvullen van de broedgaten van de oeverzwaluwwanden moesten schrappen van het lijstje. Hiervoor moet een nieuwe datum gepland worden. Maar gelukkig bleef er nog wel genoeg over om aan de slag te gaan : schoonmaken nestkastjes en ophangen van een vijftal nieuwe in het Processiepark Handel – het ophangen van twee nieuwe torenvalkkasten en 1 steenuilkast en het aanbrengen van zwaluwplankjes bij een biologische boerenbedrijf. Kortom : allemaal zeer nuttige werkzaamheden die zeer welkom waren. Wat ook zeer welkom was, was de gezamenlijke lunch in de Specht waarvoor Leo zich weer geweldig had ingespannen, wat door de hongerige maagjes wel heel erg werd gewaardeerd. Een geslaagde werkdag, waarbij het zelfs de hele tijd droog bleef. Wat wil je nog meer?