Onze eigen Boa…?

Toen Peter-Paul v.d. Ven vorig jaar oktober een foto van hem nam, dachten we nog aan een toevalstreffer. Maar hij is er nu nog steeds: bij ieder bezoek aan de oeverzwaluwwand op het Smartpark staat hij daar op zijn vaste plek stil en onopvallend blauwe reiger te wezen. Een toezichthouder, een oppasser, een bewaker, een poortwachter! Zou hij aangesteld zijn door de gemeente om op het smartpark een oogje in het zeil te houden en als tegenprestatie mag hij van zijn werkterrein leven? Hij heeft wel een vaste baan en ook een vaste plek, duidelijk aangegeven door de witte strepen op de wand. Elke ambtenaar zou er een voorbeeld aan kunnen nemen : stil-onopvallend-dienstbaar en trouw op zijn post. Fotograaf Christ v.d. Broek heeft hem dan ook daarvoor bedankt door hem te fotograferen met een corona (kroon ) van bloemen. Misschien had hij liever een ander bedankje gehad, maar dat hij bijzonder is, dat is zeker!