Weidevogels

WEIDEVOGELBESCHERMING 2017

Vogelsoort Legsels Legsels uit
Kievit 28 24
Scholekster 0 0
Gele kwikstaart 0 0
Patrijs 0 0
Fazant 0 0
Wulp 0 0

3 nesten verloren door predatie, 6 x nest verlaten,  8x werkzaamheden

Meerjarenoverzicht aantal legsels weidevogels

 

Soort 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Kievit 28 28 16 27 29 19 39 35 34 18 28
Wulp 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Scholekster 4 4 1 3 4 1 3 2 0 1 0
Patrijs 4 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Gele kwikstaart 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Fazant 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0

Kievit:

Foto: Martin Manders (2018)