Deftig bezoek in Elsendorp!!

Deftig bezoek in Elsendorp!!!

Op hun wandeling door de Krim in Elsendorp op zoek naar de raaf bleek er een opvallende doortrekkende gast voor onze twee toeleverende vogelfotografen Martin en Hans in het topje van een boom te zitten, nl. een beflijster. Een buitenkansje dus, want hij wordt in ons werkgebied maar zelden waargenomen. De beflijster is in Nederland een doortrekker die vooral op de voorjaarstrek in april wordt gezien in open terrein en soms ook wel op de najaarstrek in oktober. De beflijster lijkt qua grootte en postuur erg op een merel, maar dan wel met een wit slabbetje om de hals. Een heel nette vogel dus : een heer van stand. De broedgebieden liggen in Scandinavië, Schotland, Wales en de berggebieden in Zuid- en Centraal-Europa. Beflijsters houden zich ook regelmatig op in groepen van andere doortrekkende lijsterachtigen, zoals koperwieken en kramsvogels. De beflijsters, die in
Nederland gezien worden, zijn vrijwel allemaal afkomstig uit Noord-Europa en Groot-Brittannië.

Een niet-alledaagse waarneming dus deze beflijster in Elsendorp!