Een bergeend op het vlakke ………

Een bergeend op het vlakke……Bergeendb

Bij de Gerele Peel in Elsendorp werd afgelopen zaterdag deze bergeend gespot. Een opvallende waarneming, want de bergeend leeft vooral in de kustgebieden in de duinen. De bergeend is een halfgans : ze zit qua formaat tussen eend en gans in. De mannelijke bergeend heeft een rode knobbel op de snavel. De bergeend is een echte modderaar : hij wroet het liefst door een modderige toplaag op zoek naar slakjes, insecten en wormen. De naam “bergeend” heeft niets met “bergen” in de zin van “hoge heuvels” te maken, maar wel met de voortplanting. Want anders zou deze eend wel in de Handelse Bergen neergestreken zijn in plaats van in de Gerele Peel. De bergeend broedt het liefst in een verlaten konijnenhol en legt hierin 8 tot 12 eieren. De soort kan relatief veel jongen grootbrengen of “bergen”, vandaar hun naam. Een andere verklaring voor hun naam is dat de bergeend haar eieren verbergt in konijnen- en andere grondholen. Hoe het ook zij: het is en blijft een aparte verschijning in ons werkgebied.