Wat een weelde…….

Wat een weelde….Kerkuilenarno1

Wat de invloed kan zijn van een zachte winter op de kerkuilenstand lijkt dit jaar duidelijk te worden. De winter van 2013 met vorst en sneeuw zorgde voor een dieptepunt in het aantal broedsels en het aantal uitgevlogen jonge kerkuilen.
De afgelopen zachte winter heeft – als de voortekenen bij de eerste inventarisatie niet bedriegen – een kentering teweeg gebracht in het aantal broedsels en het aantal jonge uilen. Er zijn dit jaar (veel)meer broedsels aangetroffen, waaronder ook diverse grote broedsels.
Op de foto zie je een rijk gevuld kerkuilennest bij de familie Venneman met 7 jongen, maar tot op heden staat het record op een nest met maar liefst 8 jongen.

Het jaar 2014 belooft dus een goed kerkuilenjaar te gaan worden en daar zijn wij als VWG Gemert maar wat blij mee!