Golfplaatmodel in weidevogelland

Zondagmorgen 7 april zijn we met 11 personen in 3 auto’s op excursie geweest naar de Beerse Overlaat bij Lithoijen, waar men probeert een eldorado voor weidevogels te creëren in de vorm van een plas-drasgebied volgens het zogenoemde golfplaatmodel : stroken water met daartussen hogere stroken weiland. Dit vereist wel een goede samenwerking tussen plaatselijke weidevogelgroepen, Brabants Landschap, de provincie en uiteraard meewerkende boeren.
De bedoeling is de biotoop voor weidevogels te optimaliseren en soms zelfs de omstandigheden per nest aan te passen. Dit blijkt een schot in de roos te zijn : de aantallen en soorten weidevogels stegen explosief en ze schijnen allemaal goed door één deur te kunnen ( zie foto).
Een paradijsje voor weide- en watervogels en wij mochten meer dan 40 soorten “scoren” : kievit – tureluur – kemphaan – wulp – grutto -scholekster – kluut  enz. enz. . Teveel om op te noemen en onze dank gaat dan ook uit naar onze twee gidsen Jan Staal en Marco Renes, die een stelletje vogelaars een vruchtbare en geweldige zondagmorgen hebben bezorgd.