Turdus Merula

Deze vrij zeldzame waarneming van Martin Manders staat ook wel bekend als leucistische merel, maar laten we het gewoon maar houden op een witte merel. Het is geen albino, want hij heeft geen rode oogjes. Dieren met leucisme hebben een verminderde pigmentatie. Dit komt b.v. ook veel bij goudvissen voor, die op hogere leeftijd wit worden. Het zijn dus meestal oudere dieren, die zich prima kunnen handhaven in de natuur, tenzij ze door hun opvallende kleur een makkelijke prooi voor hun vijanden worden. Een witte merel wordt daarom vaker waargenomen in een stad of dorp dan buiten de bebouwde kom op het platteland. Onze “witman” kan dus de komende tijd wel wat geluk gebruiken!