De ooievaar in Gemert?

De ooievaar in Gemert?

 

 

Deze week zijn er drie ooievaarspalen geplaatst in Gemert. De Vogelwerkgroep Gemert heeft dat met medewerking van vele vrijwilligers en zonder een cent subsidie gerealiseerd.

Ooievaars nemen geleidelijk weer in aantal toe in Nederland. Er komen steeds meer broedparen en de afstand van bestaande broedplaatsen naar Gemert wordt steeds kleiner. Ooievaars worden ook in Gemert al regelmatig gespot maar broeden doen ze er nog niet. Met de komst van de drie nestpalen is de kans daarop weer een beetje groter geworden.

Sinds dit jaar ontvangt de Vogelwerkgroep Gemert wegens de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen niet meer haar jaarlijkse subsidiebijdrage van de gemeente. Maar dat heeft de vogelwerkgroep niet verhinderd om het project te realiseren. Nog meer dan voorheen werd daarbij een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de leden en de hulp van andere partijen. Zo werden de drie palen geschonken door de voetbalvereniging Gemert die de oude lichtmasten hebben vernieuwd. Appie van Lankveld werd bereid gevonden om het vervoer te verzorgen en het ijzeren raamwerk voor de nestbakken te maken. Pierre van Dooren stelde ruimte en gereedschap beschikbaar om de palen weer helmaal op te knappen en van een nieuwe verflaag te voorzien. De mandenvlechters van het Boerenbondsmuseum vlochten met wilgentenen fraaie nestkommen op de metalen frames.

Afgelopen dinsdag was het zover en werden de palen geplaatst. Eén paal staat bij het Boerenbondsmuseum, één bij de familie Krol aan de Serisweg en de derde bij de familie Kuijpers op de Daalhorst. Nu maar wachten wanneer ze in gebruik worden genomen.

Meer foto’s van het plaatsen van de ooievaarspalen kunt u vinden op www.vwggemert onder foto’s ooievaarsnest.

Steunt u het werk van de Vogelwerkgroerp Gemert en wilt u dat ook voor de toekomst behouden dan kunt u een donatie doen op bankrekeningnummer: Rabobank, 1550.98.950 tnv Vogelwerkgroep Gemert.