Een fluitje van een cent

Fluiterww

Een fluitje van een cent………

Zo kun je het geluid van een fluiter zeker niet noemen. Als je zijn geluid een keer gehoord hebt, vergeet je het nooit meer. Zijn geluid wordt door sommigen omschreven als ” een rondtollende munt die naar beneden valt”. Dit prachtig gekleurde zangvogeltje met zijn opvallend gele wenkbrauwstreep leidt een redelijk onopvallend bestaan. Hij verblijft bij voorkeur in beuken- of eikenbossen met hoge bomen en een open ruimte op de grond. Daarom is hij in onze contreien met de vele naaldbossen niet een veel voorkomende vogelsoort. Onze fotograaf Hans van Melis prijst zich dan ook gelukkig, dat hij zo´n mooie opname heeft kunnen maken en daar genieten wij nu ook van.