Maasheggenexcursie

MaasheggenexcursieBijennest1

Op zondag 20 mei – Eerste Pinksterdag – hebben we een excursie gemaakt naar het
Maasheggenlandschap bij Vortum-Mullem. Een uniek bewaard kleinschalig cultuurlandschap,
dat behoed is voor grote ingrijpende veranderingen in de loop van eeuwen.
Het landschap is doorregen met dichte heggen van o.a. meidoorn en sleedoorn, die in
vroeger tijden in elkaar gevlochten werden.
Na het opwarmertje van maandag 14
mei in de vorm van de Vogelherkenningsavond van Hans van Melis, bleek deze excursie een schot in de roos, waarvan de 14 deelnemers met volle teugen van hebben genoten. Alles scheen
op deze dag mee te werken: zowel het weer als de vogels hadden er zin in!! Niet alleen konden we genieten van toppertjes zoals zomertortel-nachtegaal-koekoek-spotvogel-braamsluiper en gekraagde roodstaart,maar in totaal lieten zich 50 soorten vogels horen en vaak ook zien!
Je kwam eigenlijk ogen en oren tekort.

Maar het meest opmerkelijke plaatje van die dag – het hoogtepunt – was toch wel die bijenzwerm, die als een grote klont met een koningin in hun midden aan een boomtak hing in afwachting van het vinden van een nieuw onderkomen.
Toeval of geluk voor ons : het paste precies in het perfecte plaatje van deze excursie.
Voeg daar ook nog bij koffie met vlaai op het terras van de Schutkooi en zelden zal een Pinkstermorgen voor de deelnemende vogelaars zo’n voldaan gevoel opgeleverd hebben.