Overlevingskunstenaar?

Reiger invalideaa

 

 

Overlevingskunstenaar?

Of is deze blauwe reiger gewoon een zieligerd, een pechvogel van het zuiverste water? Een gehandicapte, een invalide, die alleen nog maar op één poot kan staan, die zich nauwelijks kan voortbewegen op de grond, die na het vliegen moeilijkheden heeft bij de landing, die niet meer kan paren enz..

Een andere filosofie van een mens : Hoe zou hij zijn voet zijn kwijtgeraakt ? Die zal er wel niet door een krokodil- lees snoek – afgebeten zijn. Een verkeersongeval dan? Wie zal het zeggen? Eén ding is zeker : die voet groeit er niet meer aan.

Welke overlevingskans heeft hij? Moeten we hem niet uit zijn lijden verlossen? Moeten we hem niet uit de natuur halen, een einde maken aan zijn vrije vogelleven en hem opsluiten in een vogelasiel? Waar zou zijn eigen voorkeur naar uitgaan? Mogen/kunnen wij dat voor hem bepalen?

Of kijken wij teveel met mensenogen en moeten we de natuur gewoon zijn eigen gang laten gaan?