Oeverzwaluwwand

IMG 2894aaaaProject oeverzwaluwwand op bedrijventerrein Wolfsveld

Dit project kwam in beeld, nadat vorig jaar een kolonie oeverzwaluwen zich gevestigd had in een berg zand bij de waterpartij daar. Door
omstandigheden is deze broedkolonie vorig jaar goeddeels verloren gegaan, maar dit was voor de gemeente wel aanleiding om te bekijken, of er gelden vrijgemaakt konden worden om door middel van een kunstmatige wand de oeverzwaluwen dit jaar – en volgende jaren- toch een veilig en gastvrij onderkomen in onze gemeente aan te kunnen bieden.

De oeverzwaluw overwintert in Afrika, is een koloniebroeder en moet met zijn pootjes zijn nestholte kunnen uitgraven in een steile, zanderige wand. Door enselijk ingrijpen zijn helaas veel van die mogelijke broedplaatsen verdwenen en moeten de oeverzwaluwen ieder jaar weer opnieuw geschikte nestplaatsen gaan zoeken. VWG Gemert en de gemeente wilden de vogeltjes hierbij een handje helpen
en wel door de aanleg van een kunstwand met 72 nestgaten, waarin ze hun 60 – 90 cm diepe nestgangen zouden kunnen uitgraven.

De planning van dit project verliep volgens het boekje : de aannemer klaarde de klus binnen 1 week en nadat de VWG Gemert in samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel een afrastering en beplanting had aangebracht, was alles half april 2016 gereed om de oeverzwaluwen bij hun terugkeer in ons land en met name in Gemert gastvrij te ontvangen in een prachtige en veilige broedgelegenheid.

En inmiddels hebben de eerste koppeltjes deze oeverzwaluwwand al ontdekt en bedanken zij door hun aanwezigheid iedereen voor
de gedane moeite en inspanningen.

We hopen dan ook nog jarenlang van deze prachtige insectenjagers te kunnen genieten.