Patrijs gezenderd

Patrijs gezenderdPetrijjzen zenderen1111

In het kader van het Patrijzenproject – opgezet door Sovon, het Brabants Landschap en de VWG Gemert – is er vorige week een tweede patrijs gezenderd.
De bedoeling van dit project is te weten te komen, welke de meest efficiënte maatregelen zijn om te komen tot verbetering van de patrijzenstand.

Afgelopen vrijdagavond is er dus een tweede patrijs gevangen. Nadat die was geringd en de diverse biometrische gegevens waren opgemeten, is de zender aangebracht. Dat is een zogenaamde halszender, die om de nek hangt met de spriet omhoog. Met behulp van een ontvanger met antenne kan de locatie van de patrijs ongeveer een jaar lang worden uitgepeild.
Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in de achteruitgang van de stand van de patrijzen en zo te weten te komen, welke de meest efficiënte maatregelen zijn om te komen tot verbetering van de patrijzenstand. Landelijk is die stand met 95% terug gelopen.

Nadat de zender was aangebracht is de patrijs op de plaats, waar ze gevangen was, weer losgelaten.