Koninklijk bezoek!!!

Koninklijk bezoek!!Koninginnepage11

Dat er zegen rust op het gezamenlijke akkerrandenroject van de Groene Heerlijckheid en de VWG Gemert wisten we al door het winnen van de Bronzen Grutto. Nu heeft het project echter ook een koninklijke goedkeuring ontvangen. Terwijl de koninklijke familie op Koningsdag 26 april druk bezig was om zich elders in den lande aan het volk te tonen, was men toch ons akkerrandenproject niet vergeten en stuurde men een mooie boodschapper(-ster) naar de noeste werkers, die net klaar waren met het inzaaien van de laatste akker.
Deze koninklijke geste werd zeer op prijs gesteld, want men had vanaf Huis ten Bosch wel de mooiste page met deze koninklijke boodschap naar hen toegestuurd. De foto hiernaast is het bewijs dat onze koningin een goede smaak heeft wat betreft het aannemen van personeel.

Degene, die hier wat azijnerig over toeval spreekt, zal nooit een lintje krijgen!!