Van vuinisbelt tot natuurgebied

De Groene PuntaaVan vuilnisbelt tot natuurgebied

Zondag 24 juni hebben we op uitnodiging van Lambert Cox , lid van onze werkgroep, met een vijftiental leden een excursie gemaakt naar een natuurgebied in ontwikkeling : De Groene Punt in Helmond. Dit is op zich al een heel apart gebied : het is soms heuvelachtig en soms vlak, laag en nat; de heuveltjes bulten) zijn enerzijds de restanten van de vroegere vuilstortplaats en anderzijds het gevolg van de zandopslag o.a. leem van de kanaalomleiding.
Het gebied van ongeveer 50 ha. wordt begrensd door de Zuid-Willemsvaart en de kanaalomleiding om Helmond heen en wordt doorsneden door de Nieuwe Aa en de beekjes van de voormalige Stipdonkse watermolen. Lambert c.s. zijn aan dit gebied verknocht geraakt door zijn fascinatie voor het filmen van de ijsvogel. Door de speciale ligging is het gebied een uniek ijsvogelgebied geworden, waar de ijsvogel ook de strengste winters kan overleven.
Nu storende factoren – motorcrossers, squads, autorecreatie – geen toegang meer hebben tot dit gebied en het tot rust kan komen, komt hier een geweldige natuurontwikkeling tot stand en waan je je bijna in een rimboe van hoog opschietende bloeiende wilde planten en bloemen, waarin je heerlijk kunt rondstruinen.
Het is de bedoeling, dat er in de toekomst enkele fiets- en wandelpaden aangelegd worden, zodat meer mensen van dit mooie natuurgebied kunnen genieten, zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke rust in het gebied.
Voor de VWG was dit een heel andere excursie dan “normaal” : niet zoveel mogelijk vogelsoorten scoren, maar genieten van een natuurgebied in pure ontwikkeling!