Nestkastenproject afgerond

Foto Peter-Paul van de Ven

      Nestkastenproject processierups gemeente Gemert-Bakel afgerond.
Naar aanleiding van de dag van de duurzaamheid in 2019 is een gezamenlijk project opgestart om de overlast van vooral de processierups op een natuurlijke wijze te bestrijden. Er zijn in 2019/2020 in totaal meer dan 500 nestkasten voor mezen gemaakt en opgehangen, maar ook ringmussen en bonte vliegenvangers maakten hiervan dankbaar gebruik. VWG Gemert verzorgde het werkgebied van de voormalige gemeente Gemert  en ÍVN Bakel deed hetzelfde voor hun werkterrein in Bakel, Milheeze en De Rips.
Uit deze samenwerking is in 2021 een nieuw samenwerkingsverband opgezet tussen de gemeente Gemert-Bakel, het Commanderij College locatie Doregraaf, van der Meijs Schilderwerken en de VWG Gemert. Omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat van de firma Meijs, stelde die duurzaam gerecycled hout beschikbaar en de leerlingen van het Commanderij College hebben dit hout gezaagd en geschaafd en het verder verwerkt tot prachtige nestkastjes. Leden van de VWG Gemert hebben voor ophanging gezorgd op de door de gemeente aangegeven plaatsen.
Omdat ook vleermuizen  – met name de grootoorvleermuis en de rosse vleermuis een grote rol spelen bij het terugdringen van de processierupsvlinder, zijn er ook een tiental vleermuiskasten opgehangen en is er zelfs een combinatiekast ontworpen, waarin  zowel de mezen als vleermuizen tegelijkertijd terecht kunnen.
Met het plaatsen van het 100-ste  nestkastje is het project in Gemert, De Mortel, Elsendorp en Handel gerealiseerd, alhoewel er toch steeds aandacht moet blijven voor natuurlijke en biologische bestrijding van plaagdieren met het oog op duurzaamheid en biodiversiteit.
Op de foto zijn Thijs Toonen en  Tim van der Vrande van het Commanderij College bezig met het ophangen van de laatste 5 nestkasten in de Hoef in Gemert onder het toeziend oog van de vier deelnemers aan het samenwerkingsverband.
Een – ondanks alle coronaperikelen – zeer succesvol en fijn samenwerkingsverband is hiermee afgerond, waarvoor wij iedereen heel erg willen bedanken op weg naar een duurzame  en evenwichtige natuurontwikkeling vol biodiversiteit in onze gemeente.