Nieuwe oeverzwaluwwand

Biodiversiteit op Smartpark Gemert

Extra nestplaatsen voor de oeverzwaluw!

Op het Smartpark in Gemert wordt hard gewerkt aan de aanleg van een bergingsvijver voor de opvang van hemelwater!
Door deze waterberging een natuurlijke inrichting te geven wordt deze plek midden op het Smartpark een geschikt leef-, voedsel- en voortplantingsgebied voor verschillende planten en dieren.
Een bijdrage van Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij maakte het mogelijk om samen met vrijwilligers van Vogelwerkgroep Gemert en de medewerking van de gemeente Gemert – Bakel een extra oeverzwaluwwand te realiseren!
Met het plaatsen van een deze nieuwe oeverzwaluwwand creëren we 96 nieuwe nestgaten en kan de bestaande kolonie zich verder uitbreiden.