Beter laat dan nooit

Beter laat dan nooit…Oeverzwaluwa

Zo noemde fotograaf Martin Manders afgelopen zondag dit gedrag van de oeverzwaluwen bij onze nieuwe oeverzwaluwwand op het Smartpark in Gemert.
We hadden ze niet meer verwacht, doordat er nogal wat onrust was op de waterpartij voor de wand. Maar 2 maanden na aankomst in Nederland zijn ze nog van harte welkom.
Ze zijn met een tiental oeverzwaluwen al meteen flink aan het uitgraven van een nestgang begonnen, dus wij hebben goede hoop op een tweede vruchtbare kunstmatige oeverzwaluwwand in ons gebied.
Terwijl de wand bij van Haandel zich dit jaar in een meer dan normale belangstelling mocht verheugen, bleef het op het Smartpark angstig stil en hadden we de hoop al bijna opgegeven.
Maar zoals zo vaak : de natuur blijft ons verrassen en daar zijn wij heel gelukkig mee!!