’t Zwanenbroekje

’t Zwanenbroekje – OoijpolderZwanenbroekjeaa

Afgelopen zondag 23 april was er door m.n. bestuurslid Hans van Melis een excursie georganiseerd naar de Ooijpolder bij Nijmegen en wel naar natuurgebied ’t Zwanenbroekje.

Stapsteen ’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, omstreeks 1992 gestart, waarbij landbouwgronden worden omgevormd naar natuur.
Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap, zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich hier thuis voelen. Het gebied is een onderdeel van de ecologische verbindingszone door de Ooijpolder tussen de stuwwal bij Nijmegen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal.
’t Zwanenbroekje werkt samen met de Stichting Landschap-Ooijpolder-Groesbeek en het IVN, vereniging voor natuur en milieu-educatie van het Rijk van Nijmegen.

We begonnen in Ubbergen bij dorpshuis de Ubburgh, waar gids Frits de Vree al stond twe wachtente wachten. In Ubbergen hadden Franse nonnen bovenop de stuwwal, die in de laatste ijstijd gevormd is, een klooster gesticht. Boven aan die wal wordt bodemwater naar de oppervlakte gestuwd wat een vochtige en rijke biotoop aan plant – en vogelleven heeft opgeleverd. Gids Frits had sleutels geregeld van gebiedjes, waar je normaal niet in mag. Naast de mooie natuur met veel vogels kregen we ook nog heel wat interessante wetenswaardigheden over de geologie en historie van de omgeving voorgeschoteld.

Via een oud kerkhofje bij het klooster en een voetgangersbrug zijn we richting de Ooijpolder gegaan. Daar zijn we langs mooie natuurpaden weer terug naar het beginpunt gegaan. Het was een mooie dag en ondanks alle sombere voorspellingen was het weer goed.