Trektellen

TrektellenbbTrektellen

Als eerste activiteit na de vakantieperiode konden de leden van VWG Gemert op zondag 7 september kennismaken met het fenomeen trektellen. Als locatie was gekozen voor industrieterrein Wolfsveld in Gemert. Vanaf 06.30 uur waren bij goede weersomstandigheden en onder de uiterst deskundige en inspirerende leiding van een zeer ervaren teller – Jan Verhoeven uit Uden – een negental leden bezig om te proberen wat waarnemingen te verrichten. Het bleek nog niet zo mee te vallen. Men kreeg al snel in de gaten, dat de meeste vogels eerst met de oren “gezien” werden via hun onderlinge contactroepjes en daarna pas met de kijker of telescoop.
Het bleek een gemiddelde teldag te zijn. Er werden iets meer dan 100 trekvogels gespot, verdeeld over 20 soorten. Het meest gezien werden boerenzwaluwen, nijlganzen en gele kwikstaarten. Een mooie ervaring voor ieder van ons en voor een herkansing is iedereen van harte welkom op onze tweede teldag op 19 oktober a.s..