Voorlopige broedresultaten 2011

Voorlopige broedresultaten 2011

Hoewel het broedseizoen nog niet helemaal voorbij is en ook nog niet alle gegevens zijn verwerkt, geven we in dit tussenbericht toch alvast een voorlopig overzicht van de resultaten in ons werkgebied. Normaal gesproken komen die gegevens beschikbaar bij het jaarverslag, dat zou dus april 2012 worden. Maar het is leuker om ‘vers van de pers’ alvast te vernemen hoe het dit seizoen vergaat met de soorten die bij onze vogelwerkgroep bijzondere aandacht hebben.

Uilen

Om te beginnen de kerkuil. De verwachtingen waren na een strenge winter met een lange aaneengesloten sneeuwperiode niet hooggespannen. Een eerste inventarisatie leverde toch nog 6 broedsels op. Echter, bij het ringen van de eerste 5 broedsels (nummer 6 moet nog gebeuren), bleken een aantal jongen verdwenen. Eén broedsel was zelfs geheel verdwenen, jongen en eieren. Resultaat tot nu is ‘slechts’ 10 geringde jonge kerkuilen. Zeer geslaagd was de “reddingsoperatie” van de kerkuilen die verplaatst werden in een tijdelijke boomkast waardoor de 4 jongen toch nog veilig konden uitvliegen.

Met de steenuilen gaat het beduidend beter. Het steenuiltje is niet afhankelijk van één prooisoort en redt zich wat makkelijker als een bepaalde prooisoort tijdelijk minder voorhanden is. In de nestkasten die de vogelwerkgroep heeft opgehangen zijn 17 broedsels aangetroffen met in totaal 64 jongen.

Roofvogels

Dat de slechtvalken in De Mortel afgelopen seizoen 3 ringen heeft grootgebracht hoeven wij u niet te vertellen.
Dat heeft iedereen kunnen volgen op “Beleef de Lente” die dankzij de camera’s die de Vogelwerkgroep zelf op de toren heeft aangebracht. De verrichtingen van dit bekendste paartje slechtvalken van Nederland zijn weer over de hele wereld gevolgd.

Met de torenvalken gaat het helaas weer slechter. Zij zijn net als de kerkuilen vooral aangewezen op veldmuizen en hebben dan ook te lijden gehad van de afgelopen winter. De teller staat momenteel op 7 broedsels met 19 jongen.

Sperwer

 

Naast de nestkasten voor de uilen en valken is dit jaar ook weer een inventarisatie gedaan naar vrije broedgevallen van roofvogels met de volgende aantallen als resultaat:

18 buizerds

11 sperwers

3 haviken

 

 

 

 

 

Zwaluwen

De wand voor de oeverzwaluw blijkt dit jaar weer goed te worden bewoond met 56 nestgaten.Huiszwaluwtil

De gegevens van de huiszwaluwen zijn nog niet binnen. De speciaal voor de huizwaluw geplaatste til in Elsendorp heeft helaas nog geen bewoners aangetrokken dit jaar.

Tenslotte is dit jaar gestart met het tellen van het aantal nesten van de boerenzwaluw op enkele lokaties. Dit in het kader van het “Jaar van de zwaluw” en om te kijken hoe de soort zich ontwikkeld en hoe we daarbij kunnen helpen.